Algemeen

 

Contact privé

 

Postadres

Lidmaatschap

Door akkoord te gaan geeft u toestemming aan:

 • Algemene Rotterdamse Studenten Roeivereniging “Skadi” om doorlopend incasso-opdrachten te
  sturen naar uw bank om een bedrag van uw rekening af te schrijven, en
 • uw bank om doorlopend een bedrag van uw rekening af te schrijven overeenkomstig de opdracht
  van Algemene Rotterdamse Studenten Roeivereniging “Skadi”.

Als u het niet eens bent met deze afschrijving kunt u deze laten terugboeken. Neem hiervoor binnen acht weken na afschrijving contact op met uw bank/ Vraag uw bank naar de voorwaarden.

Ik heb het inschrijfcontract gelezen en ga hiermee akkoord. Het contract is hier te vinden.

Ik heb het privacy beleid gelezen en ga hiermee akkoord. Dit beleid is hier te vinden.

Medisch

Voor de KISS en de afroeiperiode is het belangrijk om vooraf te weten of u blessures heeft of medicatie gebruikt. Tijdens de KISS kan dit ook te allen tijde aan de medische commissie worden medegedeeld, informatie die u hier opgeeft zal te allen tijde discreet mee om worden gegaan en deze gegevens zullen na de afroeiperiode worden verwijderd. Daarnaast willen we i.v.m. COVID-19 weten of je in een riscicogroep valt en of je gevaccineerd bent. Dat zijn:

 • Mensen met chronische luchtweg- of longproblemen die onder behandeling van een longarts zijn.
 • Chronische hartpatiënten die daardoor in aanmerking komen voor een griepprik.
 • Mensen met suikerziekte die slecht ingesteld zijn en/of met complicaties.
 • Mensen met een nierziekte die moeten dialyseren of wachten op een niertransplantatie.
 • Mensen met een verminderde weerstand tegen infecties doordat zij medicijnen gebruiken voor een auto-immuunziekte en mensen die een orgaan of stamceltransplantatie hebben ondergaan. Mensen die geen milt hebben of een milt die niet functioneert en mensen die een bloedziekte hebben. Mensen met een verminderde weerstand doordat ze weerstand verlagende medicijnen nemen. Kankerpatiënten tijdens of binnen 3 maanden na chemotherapie en/of bestraling. Mensen met ernstige afweerstoornissen waarvoor zij behandeling nodig hebben van een arts.
 • Mensen met een hiv humaan immunodeficiëntievirus -infectie die (nog) niet onder behandeling zijn van een arts of met een hivinfectie met een CD4 cluster of differentiation 4 cluster of differentiation 4 getal onder <200/mm2.
 • Mensen met ernstige leverziekte.
 • Mensen met zeer ernstig overgewicht.

Overige

GroepenBeveiligingscode Beveiligingscode