erasmus-sprints

Erasmus Sprints

De Erasmus Sprints is dé start van jouw voorbereiding op de najaarswedstrijden en het nieuwe wedstrijdseizoen. Een grote groep junioren en (oud) wedstrijdroeiers reist jaarlijks af naar Rotterdam om de krachten te meten.  Ook disputen en huizen krijgen weer de kans om tegen elkaar te strijden. 

De Erasmus Sprints is een wedstrijd over 1000 meter, waarbij iedere ploeg een handicapfactor toegekend krijgt.

De handicapfactoren die worden gebruikt zijn uitgebreid getest en worden al lange tijd gebruikt door “KR&ZV De Maas” voor de maandelijkse Rotte Competitie gedurende de winter, door Breda voor de Mark-competitie en door “De Hoop” voor het veteranenklassement. Leeftijd wordt tot op een maand nauwkeurig meegewogen, verder zijn geslacht (man/vrouw) en het boottype (boord, scull, aantal roeiers en bijvoorbeeld C-boot) in de handicapfactoren verdisconteerd.

Uniek aan de Erasmus Sprints is dat de handicapfactor als tijd bij de start (dus voorafgaand aan de wedstrijd!) wordt verrekend. De roeier of ploeg met de laagste (lichtste) handicap start als eerste. De ploeg met de hoogste (zwaarste) handicap start als laatste van het veld. Alle ploegen zullen ongeveer gelijk de finish naderen, winnaar is degene die als eerste over de finish komt.

Voor de startprocedure wordt gebruik gemaakt van lichten met een speciaal individueel aansturingsysteem zodat ieder licht computergestuurd op het juiste moment het startsein voor de betreffende ploeg geeft. Het systeem is na de wedstrijden in 2012 aangepast in 
samenwerking met Time Team om de betrouwbaarheid te vergroten en is met succes toegepast bij de Dutch Masters Open. Dit is ook een 1000-meter wedstrijd met startverschillen en handicap-factoren, speciaal voor veteranenroeiers.