historie

Algemene Rotterdamse Studenten Roeivereniging Skadi

3 Verenigingen R.S.R.V. "Skadi", R.V.S.V. Phecda en A.R.S.R. & Z.Hades

In 1928 (op 28 oktober) was het zover: de oprichting van een roeivereniging in Rotterdam, de R.S.R.V. "Skadi". Na eerst bij de roeivereniging "De Maas" ingewoond te hebben, werd in 1949 een eigen loods betrokken, opdat er toen een geheel zelfstandig beleid kon worden gevoerd. Een zelfde ontwikkeling zien we ook bij de (R. V. S. V.) dames -roeivereniging R.V.S.V. Phecda, welke, hoewel feitelijk pas omstreeks 1940 begonnen, pas in 1967 officieel werd opgericht. Na enige jaren van bloei is ze echter stilzwijgend in Skadi opgegaan. Ondertussen was er in 1961 de A.R.S.R. & Z.Hades opgericht, een studentenroeivereniging, die zijn bestaansrecht ontleende aan het feit dat bij Skadi niet-corporale leden niet mochten deelnemen aan wedstrijderoeien. Hades logeerde bij logeervereniging "Nautilus", doch daar had daar al spoedig te kampen met gebrek aan ruimte.

{{item.dateLabel}}
{{item.title}}

DE FUSIE A.R.S.R. "skadi"

Ook Skadi had problemen met de huisvesting, daar zij door de aanleg van het kleinpolderplein moest verhuizen. Dit leidde in 1968 tot de bouw van de loods aan de Noorderkanaalweg, alwaar in de ene vleugel Skadi / Phecda werden gevestigd, en in de andere Hades. In dat jaar kwam tevens bootsman Dhr. Lievense, die jarenlang de vloot heeft onderhouden. (In 1947 werd de eerste boot gedoopt). Ondanks de oorspronkelijke grote rivaliteit bleek dat ook hier " eendracht maakt macht "gold , zodat in 1976 beide verenigingen fuseerden tot de Algemene Rotterdamse Studenten Roeivereniging Skadi.