WebCo


De Web Commissie is terug van weggeweest nadat deze in 2015 door Mej. I.J.J. Jansen opnieuw in het leven is geroepen. De WebCo is, zoals te verwachten, verantwoordelijk voor het beheer en onderhoud van de website. Hierin ondersteunt de commissie de secretaris. Dhr. Slob heeft zich drie jaar ingezet voor de WebCo. Sinds het voorjaar van 2017 heeft dhr. Wallaart deze taak van dhr. Slob overgenomen. De WebCo is sinds eind 2017 uitgebreid met dhr. Van 't Riet en dhr. Bazuin.

In 2020 is de Webco verder uitgebreid met Yannick ter Heerdt, Yur van den Berg en Luc van Iperen met secretaris Olaf Wallaart als hoofd van de Webco.

Mocht u vragen of opmerkingen hebben over de website, dan kunt u contact opnemen met de WebCo via ocbew.[antispam].@skadi.nl.